duminică, 18 septembrie 2016

Saptamana Europeana a Mobilitatii a debutat cu un tur pe biciclete / Galerie Foto

Sâmb\t\, 17 septembrie 2016, s-a deschis evenimentul local al S\pt\mânii Europene a Mobilit\]ii cu turul "Fii biciclist în fiecare zi!".
Tema de anul acesta "Mobilitate inteligent\. Economie puternic\” a S\pt\mânii Europene a Mobilit\]ii face trimitere la faptul c\ oamenii pot ob]ine beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea mersului pe biciclet\ ca [i conduit\ favorabil\ mobilit\]ii inteligente [i durabile.
Traseul evenimentului: Stadionul Municipal - Tic-Tac - Poli]ie - Gar\ - str. Miori]ei (Pia]a Nord) - Autogar\ - Insula de Agrement - str. Alexandru cel Bun - str. 9 Mai (spre Pia]a Central\) - Bulevardul Unirii - Statuia lui Ștefan cel Mare - Centru - punct final: Parcul Cancicov.
În data de 20 septembrie 2016 se deruleaz\ la Centrul de Afaceri şi Expozi]ii o Dezbatere public\ cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate Urban\ Durabil\ a Municipiului Bac\u – PMUD, document strategic menit s\ planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a oamenilor. PMUD vizeaz\ urm\toarele obiective:
·         Armonizarea dezvolt\rii urbane şi teritoriale cu dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, feroviar, aerian [i a transportului public în concordanţ\ cu nevoile de mobilitate [i transport a persoanelor, bunurilor [i marfurilor;
·         Identificarea [i prioritizarea investi]iilor viitoare necesare pentru Municipiul Bac\u pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere [i a transportului public;
·         Management eficient al transportului şi al mobilit\ţii;
·         O bun\ distribuţie a bunurilor şi servicii de logistic\ performante;
·         Restricţionarea accesului auto în anumite zone ale oraşului;
·         Promovarea transportului în comun;
·         Promovarea unor mijloace de transport alternative;
·         Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul;
·         Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de rolleri şi biciclişti.
Ziua de 22 septembrie 2016 se va desf\şura sub deviza: “În oraş f\r\ maşin\!”. Şcolile, instituţiile publice, cet\ţenii sunt invitaţi s\ foloseasc\ mijloace alternative de transport. În acest sens, Centrul Municipiului Bac\u va fi închis, iar activit\ţile dedicate mobilit\ţii vor consta în: alergǎri, role, skateboard, completarea unor chestionare, desene pe asfalt şi diseminarea de materiale informative (fluturaşi, pliante). Vor fi prezenţi, cu sprijinul ISJ Bac\u, elevi de la şcolile din municipiul Bac\u şi cadre didactice.
S\PT\MÂNA EUROPEAN\ A MOBILIT\}II ofer\ oamenilor oportunitatea de a medita pe marginea adev\ratei utilit\]i a str\zilor din ora[e [i de a dezbate solu]ii concrete de combatere a anumitor provoc\ri, precum poluarea, ambuteiajele, accidentele de circula]ie [i problemele de s\n\tate. Tema de anul acesta „Mobilitate inteligent\. Economie puternic\.” scoate în evidenţ\ faptul  c\  cet\ţenii pot ob]ine beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea unei conduite favorabile mobilit\]ii inteligente [i durabile.
Orice deplasare care presupune mers pe jos sau alte moduri active de transport – chiar simpla plimbare pân\ la sta]ia de autobuz – genereaz\ un volum sporit de activitate fizic\ în ziua respectiv\. Exerci]iile fizice influen]eaz\ major bun\starea oamenilor, iar mersul pe jos sau cu bicicleta reprezint\ modalit\ţi simple de a respecta recomandarea Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii de a efectua minimum 150 de minute de activitate fizic\ pe s\pt\mân\.

Organizarea acestui eveniment este sus]inut\ de planul de implementare al proiectului PUSH&PULL - “Sistem de gestionare [i stimulare a parc\rii, ca strategie de succes pentru un transport urban eficient energetic”, derulat de ADL BACAU .
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu