luni, 19 septembrie 2016

Incepe „Toamna Bacoviana” / Comunicat de presa

Consiliul Jude]ean Bac\u împreun\ cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bac\u [i Inspectoratul {colar Jude]ean Bac\u v\ invit\ s\ participa]i la manifest\rile organizate sub egida festivalului ”Toamna Bacovian\ – edi]ia a VI- a”, care va avea loc în perioada 19-24 septembrie 2016, cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la na[terea poetului Goerge Bacovia.

În fiecare dintre zilele men]ionate, cu începere de la ora 16.00 v\ a[tept\m s\ fi]i al\turi de noi, la statuia poetului din centrul ora[ului unde vor avea loc manifest\ri organizate de [coli gimnaziale [i colegii b\c\uane participante la concursul dedicat omagierii poetului.

În data de 22 septembrie va avea loc, în amfiteatrul Colegiului ”Ferdinand I”, un colocviu cu tema ”Bacovia – contemporanul nostru” iar dup\ amiaz\, în curtea Casei Memoriale vor avea loc prezent\ri [i lans\ri de carte.


Vineri, 23 septembrie, la ora 12.00 va avea loc întâlnirea scriitorilor cu elevi din colegiile b\c\uane, urmat\, la ora 16.00 de lansarea c\r]ii ”George Bacovia, stampe burgheze”, edi]ie reeditat\. La ora 17.00, la statuia poetului, scriitorii consacra]i vor sus]ine un recital de poezie iar la ora 18.00, la Casa Memorial\ ”G. Bacovia” este programat\ acordarea premiilor manifest\rii ”Toamna Bacovian\”, a USR – filiala Bac\u [i a Revistei ”Plumb”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu