joi, 1 septembrie 2016

Redescopera magia parcului Gheraiesti în a III-a editie a Festivalului Educational Zilele Parcului Gheraiesti

Asocia]ia pentru Dezvoltare Activ\ (ADA), al\turi de partenerii s\i, organizeaz\ în zilele de 3 [i 4 septembrie 2016,  sâmb\t\ între orele 13:00 - 22:00 [i duminic\ între 14:00 - 21:00, în Parcul Gher\ie[ti din Bac\u a treia edi]ie a Festivalului educational Zilele Parcului Gher\ie[ti, un eveniment ce promoveaz\ poten]ialul biologic [i de agrement al parcului Gher\ie[ti [i diversific\ oportunit\]ile de implicare în activit\]i de educa]ie nonformal\ pentru publicul b\c\uan.

Având deja o tradi]ie, a treia edi]ie revine sub sloganul “Redescoper\ magia Parcului Gher\ie[ti!”. Pe parcursul celor doua zile de festival, b\c\uanii vor avea posibilitatea s\ experimenteze noi activit\]i în aer liber [i se vor bucura de un stil de via]\ s\n\tos:

• Activit\]i educa]ionale: workshopuri de dezvoltare personal\, îndrumare în carier\, coaching, o c\utare de comori, un ADApolis (un joc de Monopoly interactiv, în m\rime natural\, organizat de voluntarii Asocia]iei pentru Dezvoltare Activ\) [i multe altele – facilitate de c\tre organiza]ii nonguvernamentale din Bac\u;
• Activit\]i sportive – un cros pe biciclet\, workshopuri de Urbhanizer [i Zumba sus]inute de Academia [i Studioul de Dans Adamas, o demonstra]ie sus]inut\ de instructorii de la WordClass;
• Activit\]i culturale – piese de teatru, concerte de muzic\ u[oar\ [i popular\, spectacole de dans, etc.

De asemenea, o parte din organiza]iile nonguvernamentale din Bac\u î[i vor prezenta, în cadrul unui Târg de ONGuri (un târg de voluntariat) atât activit\]ile desf\[urat\ pân\ în prezent, cât [i oferta de voluntariat.


Printre partenerii evenimentului se num\r\: Prim\ria Municipiului Bac\u, Asocia]ia pentru Promovarea Dezvolt\rii Personale, Centrul European de Educa]ie [i Tineret, KinderFest, Asocia]ia “Mie îmi Pas\!”, Bliss Coffee Bac\u, Nobody’s Group, Centrul Local ”Insula Cerceta[ilor” Bac\u, Asocia]ia „Un Zâmbet” Bac\u, Academia de Dans Adamas, Sala de fitness WorldClass.

secventa din editia de anul trecut (2015): dansatori de la Adamas...pe..scena...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu