marți, 27 septembrie 2016

Dansatorii sportivi de la Adamas pe podium la Iasi

La sfâr[itul s\pt\mânii trecute, la Sala Polivalent\ din Ia[i s-a desf\[urat cea de-a VII-a edi]ie a Cupei Imperial la Dans Sportiv, compete]ie organizat\ de clubul ie[ean Imperial [i Federa]ia Român\ de Dans Sportiv (F.R.D.S.), la care s-au aliniat câteva sute de sportivi din Bucure[ti, Buz\u, Br\ila, Gala]i, Piatra Neam], Bistri]a, Suceava, Bac\u [i Ia[i, precum [i numeroase perechi de sportivi de la cluburi din Republica Moldova, din Ucraina [i Bulgaria. Bac\ul a fost reprezentat de 16 sportivi de la C.D.S. Adamas, care s-au `ntors de la competi]ia ie[ean\ cu un palmares bogat, cuantificat `n 8 cupe [i 24 de medalii. Competi]ia de la Ia[i s-a disputat `n dou\ zile, sâmb\t\, 24 septembrie, evoluând perechile din clasamentul oficial, iar duminic\, 25 septembrie, s-au `ntrecut fetele solo [i debutan]ii.
Rezultatele dansatorilor sportivi b\c\uani :
-perechea Robert Rotaru-Maria Miron, locul III Open Basic 12-13 ani Latino [i locul IV Open Basic 12-13 ani Standard;
-perechea Mario Ipate-Beatrice Ursan, locul I clas\ E Latino 16-35 ani, locul II clas\ D Standard 16-35 ani, locul IV Open Basic Standard 16-35 ani;
-perechea Cosmin Ursu-Cristiana Chiper, locul III clas\ D combinat 12-15 ani;
-perechea Victor Matei-Ilinca Margasoiu, locul II clas\ E 12-13 ani;
-perechea Florin {tef\nescu-Maria Renchez, locul I clas\ E Standard 16-35 ani, locul II clas\ E Latino 16-35 ani;
-perechea Mateo Ipate-Sonia Stelea, locul V `n finala Open Standard 12-15 ani, singura pereche românesc\ `n aceast\ final\ dominat\ de sportivii din Republica Moldova.~n cea de-a doua zi de concurs, Adamas Bac\u a punctat prin perechea de debutan]i Cosmin Grapcenco-Mateea Nicoar\, care au ocupat locul III `n competi]ia de dou\ dansuri (vals lent [i cha-cha-cha) 10-11 ani [i locul IV la un dans, cha-cha-cha, aceia[i categorie de vârst\. Mateea a concurat [i la Fete Solo unde s-a clasat pe locul IV la vals lent, categorie de vârst\ 8-9 ani.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu