joi, 8 septembrie 2016

Cupa României de anduranta ecvestra

Localitatea Beclean din Bistri]a N\s\ud va g\zdui sâmb\t\, 10 septembrie, Cupa României [i calific\rile pentru „Balcaniada” ecvestr\ de anduran]\, competi]ie la care se vor alinia cei mai buni sportivi din ]ar\. C.S. Ecvestru „Decebal” Bac\u va participa la acest eveniment cu cinci sportivi: R\zvan {tef\nescu, Marius Curc\, Mihai Berejovsky, Dan Berejovsky [i Anca Hazu. „Am a[tept\ri mari de la R\zvan, care sper s\ câ[tige Cupa României `n proba de 80 de kilometri precum [i speran]a c\ {tef\nescu [i cei doi Berejovscky se vor califica la «Balcaniad\»”, a declarat Cezar Ivanof, pre[edintele C.S. Ecvestru „Decebal” Bac\u.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu