joi, 8 septembrie 2016

Dirijorul si solistul Adrian Petrescu în concert simfonic extraordinar alaturi de Filarmonica ”Mihail Jora” din Bacau.

La început de toamn\, Sala Ateneu a Filarmonicii ”Mihail Jora” are oaspe]i de seam\.
Miercuri, 21 septembrie, dirijorul si oboistul Adrian Petrescu, vine s\ ofere publicului din Bac\u un concert simfonic extraordinar al\turi de Filarmonica “Mihail Jora”.

Adrian Petrescu, distins de c\tre Pre[edintele României cu Ordinul ”Meritul Cultural” Clasa I, are o impresionant\ carier\ artistic\ na]ional\ [i interna]ional\, fiind prim oboist al Filarmonicii George Enescu, dirijor permanent al Filarmonicii din Ia[i [i ini]iator al formatiei camerale "Romanian Brass", alc\tuit\ din elita instrumenti[tilor sufl\tori la instrumente de alam\ din cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii "George Enescu".

Cu o activitate concertistic\ bogat\, împreun\ cu spectaculoasa orchestr\ a Filarmonicii “Mihail Jora”, vine s\ ofere publicului din Bac\u un spectacol de excep]ie, de peste 70 minute, în care artistul Adrian Petrescu va dirija [i interpreta apoi un repertoriu în calitate de solist.

Biletele la concert se g\sesc în re]eaua Ia Bilet [i pe iabilet.ro, dar [i la Casa de bilete a S\lii Ateneu.

Concertul, primul eveniment ce face parte din Turneul na]ional ARTfel, este organizat de "ARTfel acf", o companie tân\r\ care promoveaz\ cultura ALTfel [i sus]ine genera]ia tân\r\ de arti[ti talenta]i.

Acest turneu se va desf\[ura în principalele ora[e din ]ar\, iar marele public va asista la spectacole de teatru, concerte simfonice [i lans\ri de carte.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu