vineri, 9 septembrie 2016

Programul expozitiilor din perioada 12 - 16 septembrie 2016 la Biblioteca Judeteana „C. Sturdza” Bacau

Joi, 15 septembrie
Împrumut la domiciliu Tineret-Adul]i [i Sala de Lectur\ Carte
„15 septembrie -Ziua I a Democratiei”
Decizia privind s\rb\torirea acestei zile a fost luat\ de Adunarea General\ a ONU, la 8 noiembrie 2007, ca rezultat al unei propuneri avansate ini]ial de Qatar [i de un grup de opt state, printre care [i România.
Adunarea General\ a Na]iunilor Unite a stabilit ca, începând cu anul 2008, data de 15 septembrie s\ fie s\rb\torit\ ca  Zi Interna]ional\ a Democra]iei.
Rezolu]ia prin care Organiza]ia Na]iunilor Unite a hot\rât ca data de 15 septembrie s\ fie consacrat\ ca Zi Interna]ional\ a Democra]iei afirm\ faptul c\ “de[i democra]iile sunt caracterizate de valori comune, nu exist\ un model unic al democra]iei” [i, de asemenea “democra]ia nu apar]ine unei anumite ]\ri sau zone”.
Ziua Interna]ional\ a Democra]iei are dubla menire de a s\rb\tori democra]ia [i de a aminti importan]a promov\rii [i protej\rii acestei valori universale, acum mai mult ca niciodat\.
Data de 15 septembrie coincide, în mod simbolic, cu adoptarea de c\tre Uniunea Interparlamentar\, în septembrie 1997, a Declara]iei Universale privind Democra]ia
Expozi]ii de carte dedicate Zilei Internationale a Democratiei, realizate de Virginia Stelea [i Diana Toma.
Filiala „[tefan cel Mare”
,,S-a ivit pe culme toamna” – expozi]ie de carte din colec]iile filialei, realizat\ de Liliana Tof\nescu.Vineri, 16 septembrie

Filiala Energiei [i Sala de Lectur\ Periodice
George Bacovia(1881-1957)poet

Expozi]ii de carte cu ocazia anivers\rii a 135 de ani de la naștere, realizate de Lucica Ababei [i Mihai Ciuma[u.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu