vineri, 23 septembrie 2016

Agricola International Bacau a deschis o noua fabrica de salam

Firma b\c\uan\, a inaugurat, joi, 22 septembrie, o nou\ fabric\ de salamuri crud-uscate, cu o capacitate de 80 de tone de produse pe lun\, investi]ia ridicându-se la cinci milioane de euro.

Fabrica a fost deschis\ în municipiul Bac\u de c\tre societatea Salbac, din cadrul grupului de firme Agricola, iar odat\ cu punerea în func]iune a noii unit\]i Salbac va cre[te produc]ia cu peste 30% pe an, respectiv 1.000 de tone de produse crud-uscate, potrivit reprezentan]ilor companiei, cita]i de news.ro.

În prezent, capacitatea fabricii b\c\uane de preparate din carne este de 1.800 de tone pe an, iar patronatul î[i dore[te ca, în anul 2020, s\ ajung\ la o produc]ie de 3.500 de tone pe an, din care mai bine de jum\tate s\ o reprezinte salamul de Sibiu.

”Ca regul\ general\, când porne[ti o investi]ie o faci pentru c\ ]i-o cere pia]a. Avem un brand puternic, o re]ea de distribu]ie pe m\sur\, iar când cererea pe pia]\ este mare, atunci trebuie s\ te extinzi cu noi capacit\]i de produc]ie, cum este [i cazul actualei fabrici a societ\]ii Salbac”, a declarat, joi, pre[edintele Grupului Agricola Bac\u, Grigore Horoi. 


Societatea Salbac Bac\u are în prezent 360 de salaria]i [i o cifr\ de afaceri net\ de 108 milioane de lei, din care 16 milioane lei reprezint\ profit.    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu