vineri, 9 septembrie 2016

Care sunt zonele cu risc major in caz de cutremur...

„Cele mai periculoase zone pentru locuitori, în caz de cutremur, sunt Bucure[ti, Ploie[ti, Buz\u, Foc[ani sau Ia[i [i toate zonele cuprinse între ele, urmate în topul intensit\]ii de Roman, Bac\u, Pite[ti, Giurgiu [i toate zonele din acest perimetru. În zonele cu risc intermediar se mai afl\ [i Cernavod\, Tulcea”, arat\ o  statistica întocmit\ de Institutul National pentru Fizica Pamantului...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu