duminică, 18 septembrie 2016

Parfumul nostalgiei, in umor amar - lansare de carte

Volumul poarta semnatura  Crengu]ei-Gabriela Pâslaru [i s-a lansat sambata, 17 septembrie. „Parfumul nostalgiei, `n umor amar” este structurat\ pe trei p\r]i. ~n prima dintre ele, Crengu]a Pâslaru aduce cititorului `ntâmpl\ri din via]a ei din perioada [colii [i a facult\]ii. A doua parte este dedicat\ unui articol vestimentar care i-a marcat existen]a, p\l\ria, [i care a fost subiectul unor `ntâmpl\ri fabuloase. „Versific\ri” este titlul p\r]ii a III-a, care, evident, adun\ la olalt\ o parte din versurile autoarei. A[a cum spune [i titlul c\r]ii, toate `ntâmpl\rile `mp\rt\[ite cititorului au o doz\ de „umor amar”, care vin dintr-o alt\ epoc\, `ntâmpl\ri care pot stârni nostalgii pentru cei care au tr\it acele vremuri sau care pot aduce la lumin\ cititorului tân\r modul de via]\ de alt\ dat\. Prezent la lansare a fost [i renumitul profesor Ioan D\nil\, cel care de altfel a semnat [i postfa]a c\r]ii.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu