joi, 12 martie 2015
Bacaul este num\rul 1 `n ]ar\ la conexiuni mobile de internet

 


România st\ foarte bine `n clasamentul mondial privind viteza internetului, mult peste alte ]\ri cu care nu putem concura din alte puncte de vedere. Cu toate aceste, cei mai mari furnizori de internet din ]ar\ continu\ s\ ridice [tacheta. Compania Ookla, cea care de]ine cel mai folosit serviciu de testare a conexiunilor la internet, speedtest.net, a furnizat la finalul lui februarie 2015 un raport, `n care se arat\ c\ România are o vitez\ medie pentru download de 61,8 Mbps pentru conexiunile fixe [i 18 Mbps pentru cele mobile, ceea ce ne duce pe locul 5 mondial din acest punct de vedere, mult peste media mondial\ de 22,1 Mbps pentru conexiuni fixe [i 11,4 Mbps pentru conexiunile mobile. Cum era de a[teptat, Bucure[tiul de]ine cea mai rapid\ conexiune fix\, cu aproximativ 88 Mbps pentru download [i 36,5 upload. ~n acest clasament, pe locurile urm\toare sunt plasate ora[ele Ia[i [i Oradea. Surprizele vin pe partea de conexiuni mobile, unde capitala, cu 22,5 Mbps, este dep\[it\ de mai multe ora[e. Bac\ul are cele mai rapide conexiuni mobile, cu 25,2 Mbps (download), fiind urmat `n top de Ploie[ti [i Sibiu. (F.{.)