vineri, 23 septembrie 2016

Crucea Rosie Bacau alaturi de semeni / Comunicat de presa

Crucea Ro[ie Bac\u a ajutat la începutul anului [colar 2016-2017 un num\r de 30 de elevi lipsi]i de posibilit\]i financiare din municipiul Bac\u în cadrul proiectului “O [ans\ pentru un viitor mai bun”.

Inceputul anului scolar devine pentru multe familii un motiv de deznadejde deoarece nu le pot furniza copiilor cele necesare acestui moment important.

De aceea, cu sprijinul partenerului Prim\ria Bac\u, Crucea Rosie a oferit sprijin familiilor nevoiase, care au fost identificate în colaborare cu Direc]ia de Asisten]\ Social\ Bac\u. Copiii au primit ghiozdane, rechizite (caiete de mai multe tipuri, blocuri de desen, penare, creioane, carioci, stilouri, lipici, etc), pachete alimentare [i produse de igiena personal\ [i de cur\]enie, în valoare de 300 de lei.

Conform studiilor în domeniu, abandonul şcolar este în creştere în ultimii ani, în România, astfel încât ]ara noastr\ a ajuns s\ ocupe unul dintre locurile frunta[e in topul european al abandonului scolar.

Doi din zece copii renunta in fiecare an la cursuri, for]a]i în special de s\r\cie.

Proiectul este finan]at de Prim\ria Bac\u [i Crucea Ro[ie Bac\u [i vizeaz\ îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii [i prevenirea abandonului [colar pentru 30 de copii lipsi]i de posibilit\]i materiale, proveni]i din familii nevoia[e, aflate la limita subzisten]ei.


În urma anchetelor sociale efectuate, s-a dovedit faptul c\ sus]inerea oferit\ în anii trecu]i de Crucea Ro[ie Bac\u a fost util\ pentru continuarea studiilor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu