miercuri, 25 mai 2016

Cartiere fara apa la robinete

Dou\ cartiere [i alte câteva str\zi din municipiul Bac\u vor r\mâne dou\ zile f\r\ ap\ potabil\. Sistarea este pus\ `n practic\ de Compania de Ap\, la solicitarea Prim\riei, care va bran[a Insula de Agrement la re]eaua de ap\ a ora[ului, printr-o lucrare ce are loc pe strada I.L.Caragiale. Ca urmare, se va sista furnizarea apei `n intervalul 25.05, ora 22.00 - 26.05, ora 9.00. Conform reprezentan]ilor Companiei de Ap\, de aceast\ oprire vor fi afecta]i consumatorii din cartierul {erb\ne[ti, cartierul Gher\ie[ti, strada {tefan cel Mare nr.22, Pia]a de Gross nr.76 [i Autobaza E.On. La reluarea programului de furnizare este posibil ca `n unele zone din ora[ s\ apar\ fenomenul de turbiditate (ap\ murdar\).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu