marți, 15 martie 2016

Ilie Bârzu este noul primar interimar al Bacaului

Ilie Bârzu, noul primar interimar al Bacaului
foto: primariabacau.ro
Ast\zi a avut loc, de la ora 12.00, [edin]a extraordinar\ (adic\ bombastic\!) a Consiliului Local, `n care cei 18 consilieri prezen]i au ales noul primar interimar, dup\ ce Romeo Stavarache a fost (din nou!) plasat `n arest la domiciliu, fiind astfel suspendat. Din cei 18 consilieri, 17 au votat pentru Ilie Bârzu care va fi interimar pân\ la alegerile din iunie sau pân\ la data `n care lui Romeo Stavarache `i va fi schimbat\ m\sura preventiv\ de arest la domiciliu cu o m\sur\ neprivativ\ de libertate. ~n func]ia de viceprimar, l\sat\ liber\ de Ilie Bârzu, a fost aleas\ Raluca N\stase (P.N.L.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu