luni, 21 martie 2016

Dans Sportiv / Inca un rezultat onorabil pentru ADAMAS Bacau

Desf\[urat la finalul s\pt\mânii trecute la Compexul Sportiv Apollo din Bucure[ti, evenimentul intitulat „Un secol de performan]\” [i care a cuprins Cupa Sprtul Studen]esc, Campionatul Na]ional Under 21 [i Campionatul Na]ional Studen]esc la Dans Sportiv, competi]ii organizate de clubul bucure[tean Sportul Studen]esc [i F.R.D.S., a avut pe parchetul de dans [i o pereche de dansatori b\c\uani. Este vorba de Mateo Ipate [i M\d\lina Ciuche, legitima]i la Clubul de Dans Sportiv ADAMAS Bac\u [i care au concurat la categoria Open Standard 12-13 ani reu[ind o calificare `n final\, unde s-au clasat pe locul VI. Urm\toarea competi]ie la care vor participa dansatorii sportivi de la ADAMAS va fi la sfâr[itul acestei s\pt\mâni când se va desf\[ura Cupa Br\ila, competi]ie din calendarul competi]ional al F.R.D.S. organizat\ de clubul br\ilean Style Dance.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu