joi, 13 octombrie 2016

Premiere cinematografice

Kubo si lauta magica
Titlul original:Kubo and the two strings
Gen:Anima]ie / Aventuri
Regizor: Travis Knight
Kubo [i l\uta magic\ este o aventur\ animat\ plasat\ într-o Japonie fantastic\ creat\ de legendarul studio Laika. Iste]ul Kubo, un adolescent bun la suflet, c\ruia îi d\ voce Art Parkinson din Game of Thrones, duce o via]\ modest\, spunând pove[ti oamenilor din or\[elul lui de ba[tin\ de pe malul m\rii, printre care Hosato (George Takei), Akihiro (Cary-Hiroyuki Tagawa) [i  Kameyo (Brenda Vaccaro).
Existen]a lini[tit\ îi e dat\ peste cap în momentul când invoc\ f\r\ s\ vrea un spirit din trecut, care n\v\le[te din ceruri pe p\mânt pentru aduce la bun sfâr[it o vendetta veche de când lumea.
Kubo î[i une[te for]ele cu Maimu]a (Charlize Theron) [i cu Scarabeu (Matthew McConaughey), [i porne[te într-o aventur\ extraordinar\ pentru a-[i salva familia, dar [i pentru a dezlega misterul tat\lui s\u, mort acum, odinioar\ cel mai mare samurai pe care omenirea l-a cunoscut vreodat\.
Cu ajutorul l\utei sale magice, Kubo trebuie s\ se lupte cu zei [i cu mon[tri, printre care cei mai fioro[i sunt Regele Moon (Ralph Fiennes), dar [i diabolicele surori Gemene (Rooney Mara). Va reu[i el, oare, s\ deslu[easc\ secretul mo[tenirii sale, s\-[i reuneasc\ familia, [i s\-[i împlineasc\, astfel, destinul eroic?Inferno
Gen:Mister / Thriller
Regizor: Ron Howard
Actori: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster

Profesorul Robert Langdon (Tom Hanks) este din nou atras într-un mister aproape imposibil de dezlegat [i într-o curs\ contracronometru pentru salvarea întregii lumi. Sub semnul uneia dintre cele mai misterioase [i longevive capodopere ale literaturii, Divina Comedie a lui Dante Alighieri, aventurile la Floren]a ale reputatului profesor au ca scop oprirea unui act terorist ce va afecta soarta fiec\rei persoane de pe glob. Descoperiri futuriste ale [tiin]ei, picturi nemuritoare [i explorarea unora dintre cele mai celebre cl\diri ale frumosului ora[ italian puncteaz\ goana lui Langdon spre un deznod\mânt care ar putea schimba omenirea o dat\ pentru totdeauna.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu