marți, 26 aprilie 2016

Sarituri in apa/ Campionatele Internationale de Juniori ale GermanieiLa sfâr[itul s\pt\mânii trecute, la Dresda (Germania) s-au desf\[urat Campionatele Interna]ionale de Juniori A [i B ale Germaniei, competi]ie la care au participat 175 de sportivi din Europa [i din S.U.A. Canada, Australia [i Japonia. Conform speciali[tilor, aceasta a fost o competi]ie de rodaj din-naintea europenelor de juniori care se vor desf\[ura la sfâr[itul lunii iunie la Riejka, `n Croa]ia. Alin Ron]u (SCM Bac\u), preg\tit de antrenorul Adrian Gavriliu, s-a calificat pe locul 5 din 18 sportivi, apoi, `n final\ a terminat pe locul IV, la o diferen]\ mic\ de medalii. Ratarea unei s\rituri din cele nou\ diferite, prezentate la platforma de 10M l-a costat medalia. Astfel, Ron]u [i-a `ntrecut punctajul de la na]ionalele de la Bac\u ce au avut loc `n luna martie, ceea ce denot\ c\ planul de antrenament este unul bun `n perspectiva europenelor de juniori din Croa]ia.
„Pentru mine este un sentiment greu de descris, pentru c\ am plecat dintr-un loc mic [i am ajuns la o cometi]ie atât de mare [i important\ unde am reu[it s\ `ntrecem sportivi din ]\ri ca Germania, America, Australia, Canada [i altele, unde bazele [i infrastructura din sport nu se compar\ cu cele din Bac\u”, a declarat antrenorul Adrian Gavriliu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu