miercuri, 20 aprilie 2016

Powerlifting / Medalii europene pentru Maria Bândac

S\pt\mâna trecut\, s-a desf\[urat la Malaga, Spania, Campionatul European de Powerlifting, la care România a participat cu un lot format din cinci sportivi, `ntre care [i Maria M\d\lina Bândac de la SCM Bac\u. Sportiva b\c\uanc\ a concurat la categoria 52 kg. cucerind medalia de bronz la genoflexiune, `ndrept\ri [i total, iar la proba de `mpins din culcat a câ[tigat medalia de argint.
„Ne pare r\u c\ Maria s-a accidentat acum o lun\ [i jum\tate, ceea ce a dus la rezultate mult mai mici. {tim c\ ea ar fi putut ie[i azi campioan\ european\ la toate probele, totalul ei fiind de 245de kg, mult sub ce era obi[nuit\ sa fac\ (340kg)”, a declarat antrenorul b\c\uan Daniel Zodian.

Lotul României la Campionatul European de Powerlifting a fost condus de Ovidiu Panazan, antrenor principal; Daniel Zodian, antrenor secund [i Marius Raica, arbitru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu