joi, 21 ianuarie 2016

Conferinta motivationala pentru tineri „Let’s participate!”

Asocia]ia pentru Dezvoltare Activ\, al\turi de Asocia]ia „Un Zâmbet Bac\u” [i Universitatea George Bacovia, organizeaz\ în zilele de 22 [i 23 ianuarie 2016 Conferin]a motiva]ional\ pentru tineri „Let’s participate!”, activitate desf\[urat\ în cadrul proiectului Acting European 3. Proiectul Acting European 3 este un proiect interjude]ean, finan]at prin programul Erasmus+, [i implementat de Asocia]ia pentru Dezvoltare Activ\ ADA Bac\u, în parteneriat cu Asocia]ia Un Zâmbet Bac\u [i Universitatea George Bacovia, ce urm\re[te promovarea cet\]eniei europene [i a principiilor asociate pentru dezvoltarea unei societ\]i active [i responsabile, facilitarea schimbului de bune practici la nivel interjude]ean între lucr\torii de tineret [i factorii de decizie pentru influen]area, completarea [i elaborarea politicilor publice locale de tineret, dar mai ales vrea s\ contribuie la dezvoltarea dimensiunii democratice a tinerilor din jude]ele Bac\u [i Neam].

Programul conferinței este următorul:


Ziua I – 22/01/2016
Ziua II – 23/01/2016

13:00-13:10
Deschiderea evenimentului:
Conf. univ. dr. Ramona Florea
10:00-10:20
Prezentare program Erasmus+ si Certificat Youthpass
13:10-13:40
Prezentare proiect Acting European3
10:20-11:50
Atelier de creativitate – Promovarea voluntariatului
13:40-14:00
Prezentare platforma BeeStrong.ro: Oxana Morari (RYMD)


14:00-14:30
Discurs Ilie Bîrzu
Consilier local din 1992 și Viceprimar al Mun. Bacău din Ianuarie 2016, preşedinte-fondator al Asociaţiei EuroCivica
12:00-12:30
Discurs Răzvan Prodan
Voluntar și trainer
14:30-15:00
Discurs Gabriel Carnariu
Voluntar și Coordonator de voluntari la Asociația Un Zâmbet Bacău
12:30-13:00
Discurs Cristian Ghingheș
Blogger și activist pentru drepturile tinerilor
15:00-15:15
Coffee break
13:00-13:15
Coffee break
15:15-15:45
Discurs Vlad Popovici
Activist pentru drepturile elevilor, președinte și membru fondator al Asociației Elevilor din Bacău
13:15-13:45
Discurs Andrei Andronic
Voluntar în proiecte civice
15:45-16:15
Discurs Ștefania Irimia
Avocat
13:45-14:15
Discurs Florin Suciu
Activitst pentru protecția animalelor și a mediului
16:15-16:30
Concluzii Ziua I
14:15-14:45
Discurs Dumitru Ficuță
Formator la Casa Corpului Didactic din Bacău și Progesor la C. N. Gheorghe Vrănceanu Bacău


14:15-14:30
Încheierea activității

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu