marți, 6 octombrie 2015

Lansare de carte. „Dans poetic” de Viorica B\lu]\

Atmosfer\ deosebit\ în Amfiteatrul Colegiului „N.V. Karpen”, care a devenit joi, 1 octombrie, de la ora 17.00, sal\ de „Dans poetic”. În pa[i de vals [i de tango, s-a tr\it iubirea, copil\ria, regretul, pasiunea [i via]a, la lansarea volumului de poezie „Dans poetic” a Vioric\i B\lu]\, fost\ elev\ a liceului. Peste 100 de persoane, scriitori, oameni de culture\ ai urbei b\c\uane, profesori dar [i elevi au fost prezen]i la aceast\ lansare. „Poezia Vioric\i B\lu]\ ofer\ dragoste [i lumin\. Trebuie doar citit\ în lini[te, cu inima, ca s\-i surprinzi str\lucirea. {i vorbesc aici despre str\lucirea cu mintea  unui bob de rou\ care este deseori mic, infim, discret, dar care poate purta în el un întreg univers”, a declarat Tincu]a Horonceanu Bernevic, membr\ a Uniunii Scriitorilor din România-filiala Bac\u, prezent\ la eveniment.  „Mi-a]i f\cut aceast\ zi foarte frumoas\, este ca o cununie a mea cu scrisul, este cea mai frumoas\ s\rb\toare din via]a mea. Mul]umesc Cerului, mul]umesc p\rin]ilor,mul]umesc vou\! M\ simt ca la Oscar”, a declarat profund emo]ionat\ Viorica B\lu]\.

„Dans poetic” te invit\ la medita]ie, te oblig\ să ]ii pasul cu via]a, realitatea dar te îndeamn\ s\ [i sim]i iubirea, frumosul [i s\ nu ui]i copil\ria [i trecutul. „Cititorul descoper\ astfel c\ doar prin dans [i poezie via]a curge, tensiunea ielelor se dezl\n]uie, sufletul liric se dezgole[te [i seduce”, spune în prefa]a c\r]ii scriitoarea Iuliana Clima-Caraghin.  Volumul „Dans poetic” a ap\rut la editura Rovimed iar poeziile sunt dedicate mamei autoarei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu